Werkstuk over een land

De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen: (achter ieder onderwerp staat tussen haakjes een voorbeeld van Nederland)

– De natuur: hoe ziet het land er uit, wat zijn de kenmerken van het landschap. (plat, veel water, polders)

– Wat is het klimaat, warm, koud enz.  (zeeklimaat)

– Wat zijn de specifieke planten (bloembollen)

– De mensen: hoe zien de buitenlanders de bewoners van het land (zuinig)

– De kleding (klompen)

– Woning: (baksteen, grachtenpanden, boerderijen)

– Voedsel: (stamppot, erwtensoep, kaas)

– Bezienswaardigheden: waar gaan toeristen naar toe (molens, grachten, Euromast)

– Heeft het land belangrijke kunst voortgebracht?, Denk aan dans, muziek, toneel (Rembrandt, van Gogh) – Economie:

-waar verdiende of verdient het land het meest aan, of welk product is heel bekend (waterwerken, handel, vervoer bloemen)

– Wat is de munteenheid: (Euro)

– Sport: is het land een uiblinker in een bepaalde sport of is een sport heel populair (schaatsen en fietsen)

– Geschiedenis: dit hoeft niet heel uitgebreid behandeld te worden met allerlei gegevens over oorlogen en jaartallen. Alleen die informatie geven die belangrijk is om een goed beeld te krijgen

– Wat is de vlag van het land

– Een kaart van het land

 

Het verslag kan aangekleed worden door plaatjes uit bladen en folders te knippen

Misschien ben je er zelf geweest en heb je mooie foto’s

Schrijf het verslag op de computer en let op de verdeling van de tekst, in hoofdstukjes en alinea’s

Maak een mooi voorblad

Succes!