Als u besluit uw gegevens naar Juf Masja te zenden, geeft u Juf Masja
daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken voor het samenstellen van een profiel.

Dit profiel word alleen gebruikt om de gebruikerservaring van deze website te verbeteren en juf Masja inzicht te verschaffen in haar gebruikers.

Juf Masja gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en zal deze nooit ter
beschikking stellen aan een derde of publiceren op welke manier dan ook.